Amyfcd.moh.gov.my/index.php/1997-food-compositon-database/719-bingka-ubi-kayu/home/din/websites/TestMyFCD/myfcd.moh.gov.my/index.php/1997-food-compositon-database/719-bingka-ubi-kayu.htmlelayedmyfcd.moh.gov.my/index.php/1997-food-compositon-database?start=750/home/din/websites/TestMyFCD/myfcd.moh.gov.my/index.php/1997-food-compositon-database/719-bingka-ubi-kayu.html.zx)]p{VUk9OKtext/htmlutf-8gzipx.tk9gWed, 26 Jun 2019 08:11:18 GMTIUPIUpIU`JUJUJU)] k9 Bingka ubi kayu

Food Details


Food ID : 213001
Name : Bingka ubi kayu
Category : Traditional Malaysian kuih, miscellaneous
Gram Edible Portion : 100g

Nutrient Compositions


Energy 221 Kcal
Water 48.3 g
Protein 1.2 g
Fat 4.2 g
CHO 44.5 g
Fibre 1.1 g
Ash 0.7 g
     
Ca 35.0 mg
P 35.0 mg
Fe 2.8 mg
Na 50.0 mg
K 90.0 mg
     
Retinol 1.0 ug
Carotenes 0.0 ug
Re 1.0 ug
B1 0.1 mg
B2 0.0 mg
Niacin 1.3 mg
C 0.0 mg
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses